Construction of Recreation Opportunity Spectrum in Suburban Mountain Region of Beijing
XIAO Suili, JIA Liming, WANG Ping, LI Jiangjing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2011, (6): 746 -752 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2011.06.013