Dynamic path planning of unmanned aerial vehicle based on crowd density prediction
JIAO Qingyu, CHEN Xinfeng, ZHENG Zhigang, BAI Yiqin, LIU Yansi, ZHANG Zhengjuan, SUN Longni
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (9): 1516 -1527 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.09.007