Rural spatial restructuring and its driving mechanism under the influence of tourism gentrification: A case study of Hanwang Village in Xuzhou City
GUO Siqi, SHI Chunyun, QIAN Yuexiang, LI Fan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2024, (5): 966 -980 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.05.009