Structural transition route of aquacultural water surfaces on the Jianghan Plain and mechanisms
LIU Wenhui, SONG Xiaoqing, XU Huixiao, GAO Houxing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2024, (5): 921 -935 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.05.006