Tourism destination loyalty in “rushing to Zibo for barbecue” from the perspective of scales
LI Dawei, WANG Fei, JING Xiaohui, TANG Junying, DING Yunjie, LIU Ziming
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2024, (1): 63 -79 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.01.005