New urbanization promoting the construction of water ecological civilization:Mechanism of influence and spatial effects
ZHANG Shengwu, HAN Ri, LI Xiaosheng, SONG Malin, LIU Haimeng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2024, (1): 1 -16 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2024.01.001