A review of farmers’ conservation tillage technology adoption behavior and influencing factors
GUO Fen, JIN Jianjun, ZHANG Chenyang, HE Rui, QIU Xin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2022, (11): 2165 -2177 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.11.014