Research progress of paleoflood events in the Yellow River Basin since the Last Deglaciation
WANG Haoyu, JIA Yana, ZHANG Yuzhu, WANG Ninglian, LUO Pingping, QIU Haijun, Ayidina SAILEBIEKE, XIAO Qili, CHEN Dou
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (7): 1220 -1234 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.07.012