The role of rural settlements in rural revitalization: Perspective of economic geography
LI Xiaojian, HU Xueyao, SHI Yanwen, YANG Huimin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (1): 3 -14 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.01.001