Livelihood sustainability and livelihood intervention of out-of-poverty farming households in poor mountainous areas: A case of Longnan mountainous area
ZHAO Xueyan, LIU Jianghua, WANG Weijun, LAN Haixia, MA Pingyi, DU Yuxuan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 982 -995 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.009