Measurement and mechanism analysis of relative poverty of farming households in the post-2020 period:A case study of Changshou District, Chongqing Municipality
LIU Yuanli, LIAO Heping, LI Jing, LI Tao, CAI Jin, HE Tian
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 960 -971 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.007