Rural poverty in China from the perspective of geography: Origin, progress, and prospect
TAN Xuelan, JIANG Lingxiao, WANG Zhenkai, AN Yue, CHEN Min, REN Hui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 913 -923 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.003