Optimization of rural settlements and the governance of rural relative poverty
ZHOU Guohua, ZHANG Rujiao, HE Yanhua, DAI Liuyan, ZHANG Li
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 902 -912 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.002