Sustainable poverty reduction of China in a view of development geography
LIU Xiaopeng, CHENG Jing, ZHAO Xiaoyong, MIAO Hong, WEI Jingyi, ZENG Duan, MA Cunxia
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 892 -901 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.001