Rural tourism industry revitalization path based on the analysis of lock-in effects
SUN Jingwen, MA Yuanjun, WANG Zhenbo, WANG Xujing, LIANG Longwu
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (6): 1037 -1046 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.013