Research progress of the identification and optimization of production-living-ecological spaces
HUANG An, XU Yueqing, LU Longhui, LIU Chao, ZHANG Yibin, HAO Jinmin, WANG hui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (3): 503 -518 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.03.014