Multifunctional classification of aquatic habitats for remote sensing data
TANG Yin, WANG Zhonggen, WANG Wanqing, HUANG Huojian, YUAN Yong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (3): 454 -460 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.03.010