Effects of the built environment on pedestrian communing to work and school: The Hong Kong case, China
Jixiang LIU, Jiangping ZHOU, Longzhu XIAO, Linchuan YANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (6): 807 -817 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.06.002