Understanding the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area from the perspective of mega-city region
Xun LI, Jinmiao ZHOU, Yaofu HUANG, Meiyu HUANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (12): 1609 -1622 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.12.003