Hazard assessment of typhoons affecting the Beijing-Tianjin-Hebei region based on Gumbel distribution
Qian LI, Haiyang YU, Ting LI, Shuang LONG, Wei SHAO, Ying WANG, Yingjun XU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (7): 933 -945 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.07.007