Saptial heterogeneity analysis of divorce rate at the provincial level in China
Zaijun LI, Shuaibin LIU, Zhifei MA, Weixuan SONG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (10): 1313 -1320 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.10.013