Urban livability perception of migrants in China and its effects on settlement intention
Dongsheng ZHAN, Wenzhong ZHANG, Yunxiao DANG, Wei QI, Qianqian LIU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (10): 1250 -1259 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.10.007