Characteristics of landscape system in the context of global change
Hsiaofei CHANG, Jian PENG, Yanglin WANG, Wenbin WU, Peng YANG, Yanxu LIU, Zhiqing SONG, Ichen HSUEH
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (9): 1167 -1175 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.09.013