Analyzing perception of cultural heritage sites based on big data: A case study of Beijing Central Axis
Weishi YANG, Danhuai GUO, Yanling LU, Deqiang WANG, Yinqiu ZHU, Baoxiu ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (9): 1111 -1118 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.09.007