Path creation in China's industrial evolution
Lulu JIN, Canfei HE, Yi ZHOU, Xuqian HU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (8): 974 -985 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.08.006