Review of international research on national parks as an evolving knowledge domain in recent 30 years
Lianlian XIAO, Linsheng ZHONG, Rui ZHOU, Hu YU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (2): 244 -255 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.02.010