Progress and prospect on spatial organization of urban-rural integration in China since 2006
Yanhua HE, Min LI, Jinyou BIN, Guohua ZHOU, Chengli TANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (2): 219 -230 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.02.008