Assessment of ecological environment quality in the Changbai Mountain Nature Reserve based on remote sensing technology
Shiyuan WANG, Xuexia ZHANG, Tong ZHU, Wei YANG, Jingyao ZHAO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (10): 1269 -1278 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.10.010