Hourly communication area: A case study of Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou urban agglomerations, China
Yuee ZENG, Shidai WU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (8): 975 -982 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.08.006