Spatial correlation of poverty and tourism resources in three prefactures in South Xinjiang
Qiang AN, Zhaoping YANG, Xiaoliang XU, Hui SHI, Lu ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (4): 515 -525 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.04.012