Integrated physical regionalization of stony deserts in China
Yuancun SHEN, Xiuhong WANG, Weiming CHENG, Jinfeng WU, Qi LU, Yiming FENG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (1): 57 -66 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.01.007