Issues and suggestions on the construction of the Yangtze River Economic Belt
Yi LIU, Chenghu ZHOU, Chuansheng WANG, Guiyan SUN, Lei KANG, Ming FANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (11): 1345 -1355 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.11.002