Characteristics of land cover change in Siberia based on GlobeLand30, 2000-2010
Yushuo ZHANG, Jun CHEN, Lijun CHEN, Ran LI, Weiwei ZHANG, Nan LU, Jiyu LIU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (10): 1324 -1333 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.10.013