Research progress of discrete choice models
Can WANG, De WANG, Wei ZHU, Shan SONG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (10): 1275 -1287 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.10.008