Classification of China's urban agglomerations
Jinchuan HUANG, Shouqiang CHEN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (3): 290 -301 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.03.004