Review of research on anthropogenic heat under climate change
Wangmin YANG, Chong JIANG, Xiaoyong YU, Xuefeng CUI
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (8): 1029 -1038 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.08.003