Prediction of distribution of soil organic matter based on qualitative and quantitative auxiliary variables:a case study in Santai County in Sichuan Province
LI Qiquan, WANG Changquan, YUE Tianxiang, LI Bing, ZHANG Xin, GAO Xuesong, ZHANG Yi, YUAN Dagang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (2): 259 -269 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.02.012