Review of spatial optimization algorithms in BMPs placement at watershed scale
WU Hui, LIU Yongbo, ZHU A-Xing, YANG Dianhua, LIU Junzhi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (4): 570 -579 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.04.009