Spatial diversity characteristics of comprehensive control ability for water environmental pollution in the Huaihe River Basin
ZHOU Liang, XU Jiangang, JIANG Jinliang, YUAN Yanhua, SUN Dongqi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (4): 560 -569 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.04.008