OSL dating study on the glacial evolutions during the Last Glaciation at Dangzi Valley in the eastern Qinghai-Tibetan Plateau
OU Xianjiao, ZHANG Biao, LAI Zhongping, ZHOU Shangzhe, ZENG Lanhua
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (2): 262 -269 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.02.012