Research progress on exchange of persistent organic pollutants at the air-soil interface
REN Jiao, WANG Xiaoping, GONG Ping, SHENG Jiujiang, YAO Tandong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2013, (2): 288 -297 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2013.02.015