A Study on Spatial Diffusion Dir ection and Paths of Tour ist Flow in Sichuan Province
YANG Guoliang, ZHONG Yaqiu,WANG LI Qingying, LIU Xin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (1): 56 -63 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.01.008