Empirical Study for Comprehensive Appraisal of Coal and Oil Security Risk: A Case study in Beijing and Zhejiang
WEI Danqing, ZHAO Jian'an, LI Hongqiang, LANG Yihuan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (9): 1055 -1059 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.09.005