Review on Adaptation in the Perspective of Global Change
CUI Shenghui, LI Xuanqi, LI YANG, LI Fangyi, HUANG Jing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2011, (9): 1088 -1098 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2011.09.003