Decision Support System for Regional Development and Water Resources Coordination
WANG Jin feng, CHEN Hong yan, WANG Zhi yong, SHI Pei zhong, WU Ji lei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2000, (1): 9 -16 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2000.01.003