Accessibility Analysis on the Spatial Linkage of Wuhan Metropolitan Area
LIU Chengliang, DING Mingjun, ZHANG Zhenbing, ZHANG Hong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2007, (6): 106 -113 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2007.06.011