Var iations of Groundwater Depth in Yellow River Delta in Recent Two Decades
LI Shengnan, WANG Genxu, DENG Wei, LU Yuxiang,
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (5): 49 -56 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.05.007