Var iation of Summer Pr ecipitation in Tianjin Region and Its Urbanization Effect
YU Xuan, YANG Guiyu, ZHOU Zuhao, WANG Jianhua, QIN Dayong
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2008, (5): 43 -48 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2008.05.006