Analysis on the Spatio-temporal Variation of Grassland Cover Using SPOT NDVI in Qilian Mountains
DAI Shengpei, ZHANG Bo, WANG Haijun, WANG Yamin, LI Dan, WANG Xingmei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (9): 1075 -1080 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.09.008