Prediction on Ecological Water Demand in the Mainstream of the Tarim River Based on Ecological Restoration
GUO Bin, WANG Xinping;, LI Yin|LI Huimin, LI Weihong, ZHAO Ruifeng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2010, (9): 1121 -1128 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2010.09.015